seemisker

Alamsaksa keelest laenatud ametinimetus seemisker ’seemisnaha valmistaja’ (keskalamsaksa sêmesch-gērer; vt Viikberg 2014) leidub ühes 17. sajandi lõpul välja antud korralduses, mis ütleb, et parkimata kitse- ja sikunahku linna tooma tulnud talupojad ei tohi neid väljaspool linna kokkuostjatele ära müüa.

Sama ajajärgu sõnastikes puudub seemisker eesti sõnana. Näiteks Gösekenil (1660) on saksa gerber / Seemischer vaste hoopis nachka Rohkia (naha rookija).

Thor Helle grammatika (1732) lisas on antud Tallinna tänavate, väravate, eeslinnade jne nimed. Loendis „die Gegenden um die Stadt“ (’Linna ümbrus’, lk 309) on ka semiskeri weski ehk saksa keeles die Stampf-Mühle. Seemiskeriveskis muljuti nahka, et see pehmeneks. Veski asus Härjapea jõel.

Seemiskeriveski asukoht. Sigismund von Stadeni kaart, 1699 (TLA.149.4.53)

Samuel Waxelbergi kaart, 1688 (TLA.149.4.3)

Tähendused ja näitelaused

SEst eth mul se Sehmskeri Ammet on tähda andnut / kuitao saggedaste neist Tallopojast nink Mahrahwast ilmawalmistamatta Sikka nink Kitze Nahhat walmistada Linna tuaxe ... (De la Gardie korraldus 1696)
'Sellepärast, et seemiskeri-amet on teada andnud, kuidas talupojad ja maarahvas toovad sagedasti linna valmistamata siku- ning kitsenahad, et need valmistada ...'

Esmaesinemus

1696

SEst eth mul se Sehmskeri Ammet on tähda andnut / kuitao saggedaste neist Tallopojast nink Mahrahwast ilmawalmistamatta Sikka nink Kitze Nahhat walmistada Linna tuaxe ... (De la Gardie korraldus 1696)
'Sellepärast, et seemiskeri-amet on teada andnud, kuidas talupojad ja maarahvas toovad sagedasti linna valmistamata siku- ning kitsenahad, et need valmistada ...'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Semisker, i, der Sämischgerber. [saksa laen]

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

semiskär, i. r.[tallinnakeelne] d.[tartukeelne] it. semiskerwer, i. r.[tallinnakeelne] Weiß- oder Semischgerber +.[saksa laen]

Wiedemann 1893

sēmis, sēmisk, in s.-kǟŕ, s.-kerwer Sämischgerber,
s.-nahk Sämischleder.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,02
18. sajandil - 0,00

Vormistik

a.om.
   17. saj sehmiskeri

Teemad: alamsaksa laen
Kirjandus
•Liin, Helgi 1964. Alamsaksa laensõnad eesti vanimas kirjakeeles. – Töid eesti filoloogia alalt I. Tartu, 32–74.
•Salumäe, Raivo 2014. Härjapea veskid Juhkentali piirkonnas.
•Viikberg, Jüri 2014. Alamsaksa laensõnadest nende tulekuajas. – Keel ja Kirjandus nr 10, lk 749−762.
Sisu viimati muudetud 10/06/2022
Külli Prillop