reenanilind

Heebrea laen reenani(lind) ’emane jaanalind’ leidub ühel korral 1739. aasta piiblitõlkes: Iiobi raamatu 39. ptk 13. salmis, kus vastav heebrea sõna on רננים rənānîm (Ariste 1980: 165, WiBiLex). Piibli tõlkija Anton Thor Helle on heebrea rənānîm'i eesti keele tarbeks mugandanud, viies rõhu esimesele silbile (tolleaegses eesti keeles ei olnud veel hulgaliselt järgsilbirõhuga võõrsõnu).

Heebreakeelne nimetus viitab jaanalinnu valjule kaeblikule hüüdmisele. Jaanalinnuks tõlgib selle sõna Hieronymus. Sõna tähenduseks võiks aga olla ka ’kõrbekana’. (WiBiLex)

Tähendused ja näitelaused

'emane jaanalind' (?)

Renani-liñno tiwad on waprad, temmal on öiete tone-kurre tiwa sulled ja uddo sulled. (Piibel 1739)
'Jaanalinnu tiivad lehvivad rõõmsasti, aga ons need tiivad ja suled tegusad?' (Ii 39: 13)

Esmaesinemus

1739

Renani-liñno tiwad on waprad, temmal on öiete tone-kurre tiwa sulled ja uddo sulled. (Piibel 1739)
'Jaanalinnu tiivad lehvivad rõõmsasti, aga ons need tiivad ja suled tegusad?' (Ii 39: 13)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,02

Vormistik

reenani- esineb ainult liitsõna muutumatu esiosisena.

Teemad: piiblitõlge, heebrea laen
Kirjandus
•Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.
•WiBiLex = Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet.
Sisu viimati muudetud 04/02/2022
Külli Prillop