ratt

Nimisõna ratt (omastavas rati) ’ait’ esineb 17. sajandi lõpul (või 18. sajandi algul) välja antud sõjamäärustikus.

Sõna on tuttav Saaremaal kujul ratt või rätt tähenduses ’väike hoone, vilets majake; ulualune, kuur’ (Saareste 1958: 180). Samuti on see olemas idamurdes (vt VMS) ning kujul ratiz ka nt vadja keeles (VOT). Seega võib oletada sõna kunagist laiemat levikut eesti keeles.

Tähendused ja näitelaused

Kes Krono rattist / Proviant-hohnest / Arklüst / ehk Rustwanckrist middakit warrastap / olgo ni pissut kui igganes wois olla / se peab surrema. (Sõjaseadused 1697)
'Kes kroonu aidast, proviandi-hoonest, (suurtükiväe)varustusest või varustuse vankrist midagi varastab, olgu kui tahes pisut, see peab surema.'

Esmaesinemus

1697(?)

Kes Krono rattist / Proviant-hohnest / Arklüst / ehk Rustwanckrist middakit warrastap / olgo ni pissut kui igganes wois olla / se peab surrema. (Sõjaseadused 1697)
'Kes kroonu aidast, proviandi-hoonest, (suurtükiväe)varustusest või varustuse vankrist midagi varastab, olgu kui tahes pisut, see peab surema.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

raťť G. rati (O)[Saaremaa]Kammer, kleines Zimmer, Hinterzimmer.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,02
18. sajandil - 0,00

Vormistik

a.seestü.
   17. saj rattist

Teemad: saarte murre
Kirjandus
•Saareste, Andrus 1958. Eesti sõduri määrustik ja vandetekst a. 1697. − Virittäjä 62, 2, lk 175−182
•VMS = Väike murdesõnastik.
•VOT = Vadja keele sõnaraamat.
Sisu viimati muudetud 04/04/2022
Külli Prillop