rakett

Sõna rakett on eesti keelde võetud saksa keele vahendusel (saksa keeles Rakete).

Teadaolevalt esmakordselt on seda sõna eestikeelses trükitekstis kasutanud Otto Wilhelm Masing 1822. aastal: võrdluses lendas nagu rakett.

Tähendused ja näitelaused

'sõjanduses kasutatav rakett'

Willawranke wiimsest rahhoteggemissest on Prantsussed Sardinia meestele münud, 500,000 püssi, 10,000 karabine, 4000 pari püstoli, 15,000 saddulad, 430,000 möeka, 900 mona wankrid, 20,000 raketi, 150,000 rannitsat, 20,000 kangast sinnist kallewid, 100,000 telki, ja 100,000 tekki. (Missioni-Leht, 23. juuli 1861)

'signaalrakett'

Durhamis olla üks laew randa läinud, kus laewa mehhed sures häddas olnud, agga ommetige ühhe raketi läbbi neile abbi paat senna sadetud, misläbbi nad surmast peasnud. (Perno Postimees ehk Näddalileht, 20. okt 1865)
'Durhamis olevat üks laev karile läinud ja laevamehed suures hädas olnud, aga tänu raketile saadeti neile ometigi abipaat, nii et nad pääsesid surmast.'

'ilutulestikurakett'

Lapsemõtted Nelja aastane Elsa oli oma hoidjaga ühe lastepidu peal. Õhtu sai üks pisikene tulewärk tehtud. Kui esimene raket ülesse sai lastud, hakkas laps kibedaste nutma ja hüüdis suure kartusega: „Nemad lasevad armsa Jumala surnuks." (Kündja, 23. nov 1883)

Esmaesinemus

1822

... ilmus kõrraga üks suur tulle pạl põhjatähhe liggidal, mis ellendades sure ruttoga, kui üks nool, ehk kui üks rakket, õhto pole lendis, ja kumawad wiru ennese tahha jättis ... (Masing 1822: 81)
'... järsku ilmus põhjatähe ligidal nähtavale suur tulepall, mis helendades suure rutuga nagu nool või rakett õhtu poole lendas ja kuumava viiru enese taha jättis ...'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

raket G. raketi Rakete [neologism]

Teemad: 19. sajandi neologism
Sisu viimati muudetud 2/09/2020
Külli Prillop