pruun, pruunima

Pruun on alamsaksa keelest laenatud sõna, mis jõuab eestikeelsetesse tekstidesse alles 18. sajandi II poolel, sõnastikesse veel hiljem. (Varem kasutati erinevate pruunide toonide nimetamiseks nt sõnu kõrb, ruuge, ruske.)

Cajsa Wargi kokaraamatut tõlkides on Johann Lithander (1781) moodustanud ka verbi pruunima ’pruunistama’, mis aga üheski muus allikas esile ei tule.

Tähendused ja näitelaused

pruun

Neid tunnukse karwast ärra, sest nemmad on öige prunid ja jämmedad, mis sest tulleb, et nemmad wägga paljo met on sönud. (Willmann 1782)
'Neid [mesilasi] tuntakse värvi järgi ära, sest nad on väga pruunid ja prisked, mis sellest tuleb, et nad väga palju mett on söönud.'

pruunima 'pruunistama'

leika sibbulat katki, ja pruni sedda nisso jahho, ja praewoiga panno sees ... (Lithander 1781)
'lõika sibul katki ja pruunista seda pannil koos nisujahu ja praevõiga ...'

Esmaesinemus

1766

Panne keik se pu siis tulle sisse et ta pitka möda pölleb, ommeti nenda et temma koggone ärra ei pölle; wötta se pu siis jälle tulle seest wälja, te augud lahti, siis sa leiad nende sees wihhawat pruni sola, mis innimestele ja weistele wägga hea on sisseanda. (Hupel 1766)
'Pane see puu [soolaga täidetud lepp] siis tulle, nii et ta pikkamööda põleb, aga ometi päris ära ei põle; siis võta see puu jälle tulest välja, tee augud lahti, ja leiad nende seest pruuni kibedat soola, mis inimestele ja veistele väga hea on sisse anda'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1710–1730

Thor Helle 1732

Hupel 1818

pruun, i, braun. +[saksa laen]. r.[Tallinna k] d.[Tartu k]

Wiedemann 1893

prūń G. prūni braun,
musta-p., muśtjas-p. schwarzbraun.
prūnikas G. prūnika bräunlich.
prūnistama, -tan, -tada bräunen, braun machen,
prūnistatud wõ͜i braune Butter (in der Kochkunst).
prūńjas G. prūńja bräunlich.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

pruun

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 2,89

pruunima

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,66

Vormistik

pruun

a.nim.
   18. saj pruun
a.om.
   18. saj pruni
a.os.
   18. saj pruni
a.seestü.
   18. saj prunist
a.saav
   18. saj pruniks
m.nim.
   18. saj prunid

pruunima

ma-tegevusnimi, ilmaü.
   18. saj prunimatta
da-tegevusnimi
   18. saj prunida
tud-kesksõna
   18. saj prunitud
käskiv kv, ains 2. p.
   18. saj pruni
umbisikuline, ol.
   18. saj prunitakse

Teemad: alamsaksa laen
Sisu viimati muudetud 26/11/2021
Külli Prillop