paademooder

Keskalamsaksa laenu paademooder ’ämmaemand’ (vt Schiller, Lübben 1875; bade- ’sauna’, moder ’ema’) on oma sõnastikus esitanud Heinrich Göseken (1660). Ühel korral on tal paademooder selliste saksa sõnade loendis, mis on sakstega vähem kokku puutuvatele eestlastele võõrad, mistõttu soovitab Göseken neid sõnu eestikeelses tekstis pigem vältida, teisel korral sõnastiku põhiosas.

Esmaesinemus

1660 (sõnastikus)

Bade Mutter / Pademoder / i (Göseken 1660)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Bade Mutter / Pademoder / i. [saksa sõna]
Amme / Hebamme / Emm / pademoder.
Seugamme / awwa Nissa Amm.

Vestring 1710–1730

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: alamsaksa laen
Kirjandus
•Liin, Helgi 1968. Alamsaksa laensõnadest 16. ja 17. sajandi eesti kirjakeeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat 13. 1967. Tallinn: Eesti Raamat, 47–69.
•Schiller, Karl; Lübben, August 1875. Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Esrster Band. A-E. Bremen: Kühtmann.
Sisu viimati muudetud 19/10/2021
Külli Prillop