Vana kirjakeele sõnastik

musket

Itaalia keelest pärit sõna musket (itaalia moschetto) on eestikeelsena kõige esimesena esitanud Heinrich Göseken oma sõnastikus (1660). Eestikeelses trükitekstis on musketit esmakordselt mainitud 17. sajandi lõpus (või 18. sajandi alguses), mil ilmus Rootsi kuninga sõjaseaduste tõlge. Kirjapilt oli selles tõlkes prantsusepäraselt Musqvet. (Nt sakslasedki kirjutasid seda võõrsõna 17. sajandil itaalia- või prantsusepäraselt: Moschette, Muschette, Muschquete, Musquet.)

Wiedemann oma eesti-saksa sõnastikus (1893) on sõna musket pidanud luulekeelseks.

Musket – tahi abil süüdatav suurekaliibriline eestaetav püss – oli jalaväe peamine tulirelv 16. ja 17. sajandil.

Kui keekit waino ajal illma asjato tülli teeb / omma Musqveti ehk püsi lachti lassep / se peab hingelt huckatama. (Sõjaseadused 1697)
‘Kui keegi vaenu ajal ilmaasjata tüli teeb, oma musketist või püssist laseb, siis tuleb ta surmata.’

1660 (sõnastikus)

Musquet / (sclopetum) muscket. (Göseken 1660)

1697(?) (trükises)

Kui keekit waino ajal illma asjato tülli teeb / omma Musqveti ehk püsi lachti lassep / se peab hingelt huckatama. (Sõjaseadused 1697)
‘Kui keegi vaenu ajal ilmaasjata tüli teeb, oma musketist või püssist laseb, siis tuleb ta surmata.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660

Musquet / (sclopetum) muscket. Musquetirer / Muesckti mees.


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

musket G. musketi (pt)[poeetiline] Muskete

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,02
18. sajandil – 0,00

a.om.
17. saj musqveti