lendega

Sõna lendega 'lennates' esineb vanades tekstides ainult ühel korral – Anton Thor Helle grammatika lisas olevates dialoogides (1732), kus on juttu mesilaste pidamisest.

Friedrich Wilhelm Willmanni 30 aastat hilisemas, pikemas ja põhjalikumas mesilaste pidamise õpetuses, mis kohati langeb Thor Helle omaga sõna-sõnalt kokku, on samasisulises lauses kasutatud tegusõnavormi lendavad, vrd

Thor Helle (1732): siis lendega ehk teine ülle tei[s]e rissus mursus lähhawad peäle ikka.
Willmann (1782): siis lendwad ja lähtwad rissus mursus sisse.

Ferdinand Johann Wiedemanni (1893) järgi on lendega kaasaütleva käände vorm sõnast lenne. Sellist sõnakuju vanades tekstides aga ei esine ja see puudub ka eesti murrete sõnaraamatust.

Tähendused ja näitelaused

'lennates'

Kui agga nemmad [=mesilased] maddalas on?
Siis panne walge linna pu alla, teine ots pu su külge tikkokessega kinni, sata teised pärrast pu sisse minnema; siis lendega ehk teine ülle tei[s]e rissus mursus lähhawad peäle ikka. (Thor Helle 1732)
'Siis pane valge lina mesipuu alla, kinnita selle teine ots pulgakesega mesipuu suu juurde, et juhatada teised pärast mesipuu sisse, küll siis lähevad lennates ja kiirustades.'

Esmaesinemus

1732

Kui agga nemmad [=mesilased] maddalas on?
Siis panne walge linna pu alla, teine ots pu su külge tikkokessega kinni, sata teised pärrast pu sisse minnema; siis lendega ehk teine ülle tei[s]e rissus mursus lähhawad peäle ikka. (Thor Helle 1732)
'Siis pane valge lina mesipuu alla, kinnita selle teine ots pulgakesega mesipuu suu juurde, et juhatada teised pärast mesipuu sisse, küll siis lähevad lennates ja kiirustades.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

lenne G. lende Flug, Fliegen,
lendega fliegend.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,01

Vormistik

lendega algvorm pole teada

Teemad: leksikaliseerumine
Kirjandus
•EMS = 1994−… Eesti murrete sõnaraamat.
Sisu viimati muudetud 27/07/2021
Külli Prillop