Vana kirjakeele sõnastik

lemon

Võõrsõna lemon on kasutanud Johann Lithander, 1781. aastal ilmunud esimese eestikeelse kokaraamatu tõlkija. Raamatu originaal on rootsikeelne ja selle autor Cajsa Warg annab lemonite sissetegemise õpetuse, millest selgub, et lemon pole mitte tavaline sidrun, vaid soolvees säilitatud sidrun. Sama õpetuse koos sõnaga lemon on Lithander võtnud ka oma tõlkesse. Muudes eestikeelsetes allikates seda sõna ei esine.

‘soolvees hoitud sidrun’

Kurna siis se Soost läbbi Turslagi ühhe kastrulli sisse, panne se keel senna sisse , ja monningad Lemoni wilukad ka, ja lasse sellega keeta, kunni se saab pehmeks; agga panne sola sisse, kui se Lemon ei te sedda solatseks. (Lithander 1781)
‘Kurna soust läbi sõela kastrulisse, pane keel sinna sisse ja mõningad lemoni viilud ka, lase keeda, kuni see saab pehmeks, aga lisa soola, kui lemon ei tee seda soolaseks.’

1781

Üks tund enne kui temma walmis saab keenud, siis panne Rosinad ja Lemoni-wilokessed sisse, ja kui sa annad suppi ülles, siis riwi nattoke Muskati peäle. (Lithander 1781)
‘Üks tund enne, kui [vasikaliha]supp valmis saab, lisa rosinad ja lemoni viilud, ja kui sa suppi serveerid, siis riivi natuke muskaati peale.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,21

a.nim.
18. saj lemon
a.om.
18. saj lemoni
a.os.
18. saj lemoni
a.kaasaü.
18. saj lemoniga
m.nim.
18. saj lemonid

Cajsa Wargi kokaraamatu esmatrüki (1755) frontispiss (foto: Kungliga Biblioteket)

Cajsa Wargi kokaraamatu esmatrüki (1755) frontispiss (foto: Kungliga Biblioteket)