Vana kirjakeele sõnastik

eskimo

Nagu paljud muudki kaugete maade ja rahvaste kirjeldamiseks vajalikud sõnad jõudis eskimo eesti keelde misjonikirjanduse kaudu 19. sajandi keskel saksa keele vahendusel.

Üks wanna Eskimo mees ütles wimati ühhe öppetaja wasto: Kui minnul wimaks se suur waew ja hirm süddame peäl olli siis pallusin ma omma Jesust , ja temma aitas mind kohhe. (Kersten 1847)
‘Üks vana eskimo mees ütles viimati ühele õpetajale: “Kui minul viimaks see suur vaev ja hirm südame peal oli, siis palusin ma oma Jeesust ja tema aitas mind kohe.”‘

1845

Ja nenda läks wendade koggodussest aastal 1733 Jssanda nimme kulutajaid Kröönlandimale; aastal 1734 Jndiamale, mis pohja-Amerikas on; aastal 1754 Jamaika sare, ja aastal 1770 Eskimo rahwa male. (Gildenmann 1845)
‘Ja nõnda läks vennastekogudusest aastal 1733 Issanda nime kuulutajaid Gröönimaale, aastal 1734 Indiaani-maale, mis Põhja-Ameerikas on, aastal 1754 Jamaika saarele ja aastal 1770 eskimo rahva maale.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00