lapper

Sõna lapper tuleb esile ainult Heinrich Gösekeni sõnastikus (1660), mistõttu on selle täpsemat tähendust keeruline kindlaks teha. Arvestades saksa ja ladina vasteid (Sudeler, cerdo), peaks lapper tähendama ’lihtkäsitööline, musta töö tegija’; vt ka ↗huutler. Alamsaksa lapper tähendas ’lappija, paikaja, parandaja’ (vt Schiller, Lübben 1876). Flicker kõrval oli see kasutusel ka ülemsaksa keeles (vt Grimm 1885).

Esmaesinemus

1660 (sõnastikus).

Sudeler / [cerdo] huutler / suutler / lapper. (Göseken 1660)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Sudeler / [cerdo] huutler / suutler / lapper.

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Wiedemann 1893

laper (G)[Gösekeni sõna]Sudeler.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: alamsaksa laen, saksa laen
Kirjandus
•Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Lfg. 2 (1878), Bd. VI (1885), Sp. 198, Z. 59.
•Schiller, Karl ; Lübben, August 1876. Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Zweiter Band. Bremen: Kühtmann.
Sisu viimati muudetud 30/09/2022
Külli Prillop