kahvel

Sõna kahvel (söögiriista tähenduses) on eesti keelde võetud alamsaksa keelest (vrd keskalamsaksa gaffele, gaffelke). Tekstidesse jõuab kahvel alles 18. sajandil, aga oma sõnastikus on selle esitanud juba Heinrich Göseken 1660. aastal.

Tähendused ja näitelaused

Kui hanni on puhtaks tehtud, siis wülli pissokessed ounad temma sisse, pista agga essite monningad aukud kahwliga ounade sisse. (Lithander 1781)
'Kui hani on puhastatud, siis täida ta pisikeste õuntega, aga kõikepealt torka õuntesse kahvliga mõned augud.'

Esmaesinemus

1660 (sõnastikus)

Gabel / (zum Messer) Kaffel / Kaffelken. (Göseken 1660)

1739 (trükitekstis)

Ja sa pead teggema temma waagnad ja temma suitsetamisse rohho-kausid ja tem̃a putked ja temma kahwlid, misga se laud peab sama kaetud; puhtast kullast pead sa neid teggema. (Piibel 1739)
'Tee sellele vaagnad ja kausid, kannud ja peekrid joogiohvri toomiseks; tee need puhtast kullast!' (2Ms 25: 29)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Gabel / (zum Messer) Kaffel / Kaffelken.

Vestring 1710–1730

Thor Helle 1732

kahwel die Gabel.

Hupel 1818

kahwel, wli, Gabel. +[saksa laen] r.[Tallinna k] d.[Tartu k]

Wiedemann 1893

kahwel G. kahwli Gabel; [...]
he͜ale-k. Stimmgabel

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,36

Vormistik

a.om.
   18. saj kahwli
a.kaasaü.
   18. saj kahwliga
m.nim.
   18. saj kahwlid
m.om.
   18. saj kahwlide

Teemad: alamsaksa laen
Kirjandus:
•Liin, Helgi 1964. Alamsaksa laensõnad eesti vanimas kirjakeeles. – Töid eesti filoloogia alalt I. Tartu: Tartu Riiklik Ülikool, 32–74.
Sisu viimati muudetud 10/02/2021
Külli Prillop