holster

Laensõna holster ’kabuur, püstolitasku’ on esitatud Johann Hornungi grammatikas 1693. aastal. Muudes vanades eestikeelsetes allikates seda sõna teadaolevalt ei leidu.

Holster võib olla laenatud saksa keelest (saksa Holster, vanemas keeles ka Hulfter, vt DWDS). Keskalamsaksa keeles oli kasutusel hulfte (ka hulfter, holfter; vt Schiller, Lübben 1876). Helgi Liin on sõna holster leidnud ühest 18. sajandi teisel poolel välja antud breemeni-alamsaksi sõnastikust ja peab seega võimalikuks, et tegu on alamsaksa laenuga (vt Liin 1967: 48).

Versuch eines bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs, Theil II, Bremen 1767, lk 652

Esmaesinemus

1693 (grammatikas)

Holster / ein Holffter / G. Holstri / Acc. sing. Holstrid / Acc. pl. Holstriid. (Hornung 1693)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1710–1730

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: saksa laen, alamsaksa laen
Kirjandus
•DWDS = Holster, bereitgestellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache.
•Schiller, Karl; Lübben, August 1876. Mittelniederdeutsches Wörterbuch. Zweiter Band G–L. Bremen: Kühtmann.
•Liin, Helgi 1968. Alamsaksa laensõnadest 16. ja 17. sajandi eesti kirjakeeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat 13. 1967. Tallinn: Eesti Raamat, 47–69.
Sisu viimati muudetud 16/07/2022
Külli Prillop