hilis

Hilis ’vaestemaja’ esineb vanades eestikeelsetes tekstides ühel korral: 1589. aastast pärit lõunaeestikeelses tunnistuses silmaarst Sigismundus Awerbachile. Paul Ariste (1981: 107) järgi on hilis lühenenud kuju mõnest alamsaksa sõnaühendist, nagu hilliche hus ’vaestemaja’ (sõna-sõnalt ’püha maja’).

Eesti murretes on sama sõna kujul ilissemaja üles tähendatud Kodaverest (EMS). Samakujulisena on selle esitanud ka Wiedemann (1869/1893), aga tartukeelsena.

Tähendused ja näitelaused

'vaestemaja'

se auwusts Isand Sigismundus Awerbach meye spittale ninck hillisse sisse ... (Awerbach 1589)
'austatud isand Awerbach meie hospidalis ja vaestemajas ...'

Esmaesinemus

1589

se auwusts Isand Sigismundus Awerbach meye spittale ninck hillisse sisse ... (Awerbach 1589)
'austatud isand Awerbach meie hospidalis ja vaestemajas ...'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

ilis G. ilize (d)[tartu k], ilize-maja Armenhaus.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 4,02
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Vormistik

a.om.
   17. saj hillisse

Teemad: lõunaeesti keel, alamsaksa laen
Kirjandus
•Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.
•EMS = 1994−… Eesti murrete sõnaraamat.
Sisu viimati muudetud 15/11/2021
Külli Prillop