Vana kirjakeele sõnastik

haan

Haan ’kraan; püssikukk’ on eesti keelde võetud mõnest saksa keele variandist (vrd keskalamsaksa hane, Lübben 1888; ülemsaksa Hahn). Haan tähenduses ’kraan (vaadil)’ on antud juba Heinrich Gösekeni sõnastikus 1660. aastal, aga tekstidesse ilmub see sõna alles 19. sajandil. Tekstides on esindatud on nii tähendus ’kraan’ kui ka tähendus ’püssikukk’.

‘kraan’

Salongi ees rohhelise platsi peal ollid kaks wee kunsti, kus wessi mitmest torrust ülles wasto taewast puskas; nendasammoti ka möllemil pool külges, pari kuri samba külges wee torrud, kui haani lahti käänsid, jooksis wessi wälja … (Perno Postimees ehk Näddalileht, 15. juuli 1871)
‘Salngi ees rohelise platsi peal oli kaks purskkaevu, kus vesi mitmest torust üles vastu taevast purskas; nõndasamuti ka mõlemal pool külgedel, paari kuuri samba küljes olid veetorud ja kui kraani lahti keerasid, jooksis vesi välja …’

‘püssikukk’

… wõtsid püssi kätte, ja katsusid tedda; tõmbasid hani winna; agga ei õskand tedda jälle assemelesada; … (Masing 1821)
‘[poisid] võtsid püssi kätte, katsusid seda, tõmbasid haani vinna, aga ei osanud seda jälle asemele seada …’

1660 (sõnastikus)

Hahn / (zum Fässen / epistomium) hahni (Göseken 1660)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660

Hahn / (zum Fässen / epistomium) hahni


Vestring 1710–1730


Clare 1730

Aan, i. Hahn am Fasse.


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool

Hahn am Faße. ahn.


Hupel 1818

aan, i, (Faß- od. Kessel-) Hahn. +.[saksa laen] r.[Tallinna k] d.[Tartu k]


Wiedemann 1893

hāṅ G. hāni Hahn (an Fässern und Gewehren), (d)[Tartu k] der Theil des Pfeifenbeschlages, in welchem das Rohr steckt.

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

Kirjandus

• Lübben, August 1888: Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. (Nach dem Tode des Verfassers vollendet von Christoph Walther.) Norden und Leipzig: Diedr. Soltau’s Verlag.