gotsvunn

Gotsvunn on alamsaksa päritolu vandesõna (Ariste 1981: 112, vt ka Liin 1964: 65), mis esineb ühe korra Tallinna Püha Vaimu koguduse diakoni Georg Mülleri jutlustes (1600–1606).

Liitsõna gotsvunn esiosa gots tähendab otsetõlkes 'jumala' ning wunn on tõenäoliselt wunde 'haav' (Ariste 1981: 112).

Wiedemanni sõnastiku (1893) järgi tuntakse sõna vunn Viljandimaa lõunaosas ja tähendab see seal 'rusikahoop', Väike murdesõnastik esitab levikuala pisut suuremana, aga Tallinnani see siiski enam ei ulatu (vt VMS).

Tähendused ja näitelaused

Kuÿ eb teÿe mitte tahate hælmelell, sÿß piddat teÿe v̈lle meldæ neile Landsknechtille nente Kuw raha andma, ninck sate monda Gotts wunnith weel pælekit (Müller 1605)
'Kuigi te hea meelega ei taha, peate te vastu tahtmist palgasõduritele nende kuupalga maksma ning saate Jumalalt mõned hoobid veel pealegi.'

Esmaesinemus

1605

Kuÿ eb teÿe mitte tahate hælmelell, sÿß piddat teÿe v̈lle meldæ neile Landsknechtille nente Kuw raha andma, ninck sate monda Gotts wunnith weel pælekit (Müller 1605)
'Kuigi te hea meelega ei taha, peate te vastu tahtmist palgasõduritele nende kuupalga maksma ning saate Jumalalt mõned hoobid veel pealegi.'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1710–1730

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

wuńń G. wuńńi (S)[Viljandimaa lõunaosa]Faustschlag.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,02
18. sajandil - 0,00

Vormistik

m.nim.
   17. saj Gotts wunnith

Teemad: alamsaksa laen
Kirjandus
•Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.
•Liin, Helgi 1964. Alamsaksa laensõnad eesti vanimas kirjakeeles. – Töid eesti filoloogia alalt I. Tartu, 32–74.
•VMS = Väike murdesõnastik, 1982, 1989. (Toim. V. Pall) Tallinn: Valgus.
Sisu viimati muudetud 07/09/2021
Külli Prillop