Vana kirjakeele sõnastik

gaarköök

Gaarköök on alamsaksa keelest laenatud liitsõna, mille esiosa tähendab ’küps, valmis’ (alamsaksa garköke, ülemsaksa Garküche). Gaarköök oli tänavaköök või toidulett, kust sai valmissööki (vt DWB, Gutzeit 1877).

Selle sõna on oma saksa-eesti sõnastikus esitanud Heinrich Göseken (1660), muid maininguid eestikeelsetes allikates pole teada. Siiski on Göseken paigutanud selle sõna oma sõnastiku põhiossa, mitte niisuguste saksa laenude loendisse, mida sakstega vähem kokku puutuvad talupojad ei pruugi tunda.

1660 (sõnastikus)

Gahrküche / Garköhki. (Göseken 1660)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660

Gahrküche / Garköhki.


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,00

Teemad: alamsaksa laen

Kirjandus

• DWB = Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Lfg. 6 (1874), Bd. IV,I,I (1878), Sp. 1359, Z. 73.
• Gutzeit, Woldemar von, 1877. Wörterschatz der deutschen Sprache Livlands. Erster Theil, dritte Lieferung [G-J]. Riga.