Vana kirjakeele sõnastik

frikadell

Frikadell on algselt prantsuse keelest pärit sõna, mis leidub juba esimeses eestikeelses kokaraamatus aastal 1781, kuigi eestlaste hääldusega mugandatud kujul – wrikadell.

Täht f selle sõna algusesse kirjutatakse alles 19. sajandi lõpus. Jaan Koori kokaraamatu esmatrükis (1889) on veel wrikadellid, aga 2. trükis (1896) frikadellid ja mõnel korral ka frikandellid (d ette lisatud n-häälikuga, mis võis hõlbustada hääldamist).

F. J. Wiedemanni sõnastikus (1869, 1893) on olemas variandid wrīkadell ja prikadell, kuid mitte frikadell. pr-algulist varianti on kasutanud näiteks Carl Körber juba 1849. aastal.

Kustas moistis jubba Prikadellit kerotada Puljoni suppi sisse; pekkinöälaga pekki tükkid teddre prati sisse pista (Körber 1849)
‘Kustas mõistis juba frikadelle keerutada puljongi sisse, pekinõelaga pekitükke tedreprae sisse pista’

1781

Sest woib siis pissokessed Wrikadellid tehha, mis suppide ehk ka mu roade sees woib prukida. (Lithander 1781)
‘Sellest võib siis pisikesed frikadellid teha, mida suppides või ka muudes roogades võib kasutada.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Clare 1730


Thor Helle 1732


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818


Wiedemann 1893

wrīkadell G. wrīkadelli, wrīkadill G. wrīkadilli Fricadille (in der Kochkunst). [19. saj neologism] prikadell G. prikadelli Fricadelle (in der Kochkunst). [19. saj neologism]

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,13

a.kaasaü.
18. saj wrikadelliga
m.nim.
18. saj wrikadellid
m.kaasaü.
18. saj wrikadellittega

Kokaraamat 1824

Uus Kögi- ja Kokka Ramat (1824)