element

Ladina algupära rahvusvaheline sõna element (ladina elementum ’algaine’) jõudis eesti kirjakeelde juba 17. sajandi esimesel poolel. Kasutati seda Uue Testamendi 2Pt 3:10,12 tõlkes, nii põhja- kui lõunaeesti keeles.

Heinrich Gösekeni sõnastikus (1660) on element paigutatud niisuguste saksa laenude hulka, millest talupojad ei pruugi aru saada ja mille kasutamisest eestikeelses tekstis tuleks seetõttu hoiduda. 1739. aasta Piiblis ongi element asendatud fraasiga ilmalikud asjad. Võõrast sõna element on üritanud vältida ka mõned varasemad 18. sajandi piiblitõlkijad, nt 1715. aasta Uues Testamendis on 2Pt 3:12 element, aga 2Pt 3:10 keik Asjad.

Lõunaeestikeelsetes tekstides jäi element kasutusele: 1739. aasta põhjaeestikeelne Piibel ei muutnud 1686. aasta Wastse Testamendi traditsiooni. August Wilhelm Hupeli sõnastiku järgi ongi element lõunaeesti, mitte aga põhjaeesti sõna.

Tähendused ja näitelaused

Otes ja töttades Jssanda Päwa Tullemisse pole / mil Taewad Tulle läbbi peawad hukka miñema / ja Elementid surest Pallawast peawad ärrasullama ? (Uus Testament 1715)
'oodates ja kiirendades Jumala päeva tulemist, mil taevad põledes lagunevad ja algained lõõmates ära sulavad.' (2Pt 3:12)

Esmaesinemus

1632

Sähl sahb enge se peiw sest Issandast tullema, kui ütz warras se öy sissen, ninck sihs sahb se taiwas huckaminnema suhre räkissemisse kahn, need Elementit enge sahwat suhre pallawa kahn errasullama, ninck se mah ninck need teggut, kumbat sähl sissen ommat, sahwat errapallama. (Rossihnius 1632)
'Aga Issanda päev tuleb nagu varas. Siis hukkuvad taevad raginal, algained lagunevad lõõmates ning maad ja tema tegusid ei leita enam.' (2Pt 3:10)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Element Element [saksa sõnade loendis]

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Element, i. das Element. [saksa laen]

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Element Element, e

Hupel 1818

element, i, Element. +.[saksa laen] d.[tartukeelne]

Wiedemann 1893

element G. elementi (ēlement) Element. [neologism]

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,08
18. sajandil - 0,04

Vormistik

a.nim.
   18. saj element

m.nim.
   17. saj elementit, elemente eL
   18. saj elementid, elementi eL

Teemad: lõunaeesti keel, piiblitõlge, rahvusvaheline sõna
Sisu viimati muudetud 07/06/2022
Külli Prillop