Vana kirjakeele sõnastik

buhstabeerima

Buhstabeerima ‘veerima’ on saksa keelest üle võetud sõna (vrd saksa buchstabieren), mis leidub ühel korral Johann Christian Quandti tartukeelses tekstis (1776).

Tavalisem sõna selles tähenduses oli alamsaksa laen ↗pookstaveerima, mugandatult ↗veerima.

‘veerima’

Se päle and Jummal tälle weel ennämb himmo, et temmä ka Katekismusse selletämist nink neid tunnistussi nida buhstabeer nink luggi. (Quandt 1776)
‘Selle peale andis Jumal talle veel enam himu, et ta ka katekismuse seletust ning tunnistusi nõnda veeris ja luges.’

1776

Se päle and Jummal tälle weel ennämb himmo, et temmä ka Katekismusse selletämist nink neid tunnistussi nida buhstabeer nink luggi. (Quandt 1776)
‘Selle peale andis Jumal talle veel enam himu, et ta ka katekismuse seletust ning tunnistusi nõnda veeris ja luges.’

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730


Thor Helle 1732


Hupel 1818


Wiedemann 1893

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,01