Vana kirjakeele sõnastik

ass

Alamsaksa laenu ass ’vankri telg’ (vrd alamsaksa asse; Lübben 1888) teadaolev esmamaining on Thor Helle sõnastikus. Samuti leidub ass Thor Helle piiblitõlkes (1739). Hupeli järgi (1818) on tegu Harjumaal ja Pärnus, Vestringi järgi (1710–1730) ainult Harjumaal tuntud sõnaga.

Virginiused oma käsikirjalises piiblitõlkes (1687–1690) on kasutanud sõna telg (vt EPAK, 1Kn 7: 32, 33), mis võeti piiblitõlkesse uuesti tagasi 200 aastat pärast Thor Hellet.

Thor Helle sõnastiku järgi oli sõnal telg (~ tölg) ainult tähendus ’puidust (ukse)riiv’. Võimalik, et vähemasti Tallinna kandis oligi uus alamsaksa laen ass vanema sõna telg tähenduses ’vankri telg’ kasutusest välja tõrjunud.

‘vankri telg’

Ja need rattad ollid tehtud wankri ratta wisi, nende assid, ja nende peiad, ja nende rummud ja nende koddarad ollid keik wallatud. (Piibel 1739)
‘Rattad olid tehtud vankriratta sarnaselt; nende teljed, pöiad, kodarad ja rummud olid kõik valatud.’ (1Kn 7:33)

vaskass

Ja ühhel jallal olli nelli waskrattast ja waskassid, ja neljas nurkas ollid neil ollad, ja se pessemisse-riista al ollid need ollad wallatud iggaühhe liatükki kohhal. (Piibel 1739)
‘Igal alusel oli neli vaskratast ja vasktelge; ja nende nelja nurga küljes olid pesunõualused toed, valatud toed, igaühe kohal vanikud.’ (1Kn 7:30)

1710–1730 (käsikirjalises sõnastikus)

Ass Die Achse am Wagen (Reval) Hj.[Harjumaa] (Vestring 1710–1730)

1739 (trükitekstis)

Ja ühhel jallal olli nelli waskrattast ja waskassid, ja neljas nurkas ollid neil ollad, ja se pessemisse-riista al ollid need ollad wallatud iggaühhe liatükki kohhal. (Piibel 1739)
‘Igal alusel oli neli vaskratast ja vasktelge; ja nende nelja nurga küljes olid pesunõualused toed, valatud toed, igaühe kohal vanikud.’ (1Kn 7:30)

Stahl 1637


Gutslaff 1648


Göseken 1660


Vestring 1710–1730

Ass Die Achse am Wagen (Reval) Hj.[Harjumaa]


Clare 1730


Thor Helle 1732

as die Achse am Wagen.


Svenske 18. saj I pool


Hupel 1818

as, g. assi Wagenachse. +[saksa laen] H.[Harjumaa] P.[Pärnu]


Wiedemann 1893

aśś G. aśśi Achse mit einer Schraube (ike mit einem Vorsteckpflock).

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil – 0,00
17. sajandil – 0,00
18. sajandil – 0,02

m.nim.
18. saj assid

Kirjandus

• Lübben, August 1888. Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. (Nach dem Tode des Verfassers vollendet von Christoph Walther.) Norden und Leipzig: Diedr. Soltau’s Verlag.