ajuti

Määrsõna ajuti ’aeg-ajalt’ esmaesinemus leidub Gutslaffi käsikirjalises Uue Testamendi tõlkes 17. sajandi keskel. 1715. aasta Uues Testamendis on see sõna samuti kasutusel, aga tähenduses ’sageli’. 19. sajandi allikates on jällegi esindatud ainult tähendus ’aeg-ajalt’.

Wiedemanni (1893) järgi on tähendusega ’sageli’ tuletis ajult (ajuldi), aga vanades tekstides see esile ei tule.

Tähendused ja näitelaused

'aeg-ajalt, mõnikord'

Kes isseennast wägga täis, Se aioti weel rummalam kui weis. (Holtz 1817)
'Kes on väga ennast täis, see on ajuti veel rumalam kui veis.'

'sageli'

Ning üttel: Jssand hallasta minno Poja päle / sest et tem̃a Kutöbbine on / ja kurjaste waewatakse / temma langeb ajoti Tullese / ning ajoti Wette. (Uus Testament 1715)
'ja ütles: „Issand, halasta mu poja peale, sest ta on langetõbine ja kannatab hirmsasti, sageli kukub ta tulle ja sageli vette!' (Mt 17: 15)

Esmaesinemus

1648?–1656? (käsikirjas)

Sest ajuta tulli ütz Engel alla se Tihke sisse, n aiji se wette ülles, Ke sihs essimalt sisse astis perrast se weje ülles aijamisst, se saih terwes, Koh Többe allan t. üsseki olli. (EPAK, Gutslaffi UT)
'sest aeg-ajalt tuli ingel alla tiiki ja segas vett. Kes nüüd esimesena pärast veesegamist sisse astus, sai terveks, ükskõik mis haiguses ta oli.' (Jh 5: 4)

1715 (trükises)

Ning üttel: Jssand hallasta minno Poja päle / sest et tem̃a Kutöbbine on / ja kurjaste waewatakse / temma langeb ajoti Tullese / ning ajoti Wette. (Uus Testament 1715)
'ja ütles: „Issand, halasta mu poja peale, sest ta on langetõbine ja kannatab hirmsasti, sageli kukub ta tulle ja sageli vette!' (Mt 17: 15)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Ajoti adv: Dan und wann.

Thor Helle 1732

aioti dann und wann, zuweilen.

Hupel 1818

aioti od. ajoti zuweilen, dann und wann. r.[Tallinna k]
aoti zuweilen, dann und wann. Ob.[Põltsamaa]

Wiedemann 1893

ajuti, aju (ao, aoti) bisweilen, zu Zeiten, dann und wann,
ajuti ... ajuti, ajuti ... te͜ine a͜eg bald ... bald.
ao, aoti (d)[Tartu k] = ajuti.
ajult (ault, aolda, aolde, aolta, ajuldi) öfters, dann und wann,
ajult ... ajult bald ... bald.
aolda, aolde, aolta (d)[Tartu k]s. ajult.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,01

Vormistik

ajuti on muutumatu sõna.

Teemad: piiblitõlge, määrsõnatuletus
Sisu viimati muudetud 03/12/2021
Külli Prillop