Praktika molekulaar- ja rakubioloogia instituudi tudengitele

Pärast praktikat

Praktika on läbitud ja aeg on keskenduda järgmistele tegevustele:

♦ Analüüsin praktika lõppedes oma praktika eesmärgi, ülesannete saavutamist ja enda arengut. 

♦ Küsin praktikabaasipoolselt juhendajalt kokkuvõtva tagasiside

♦ Esitan Moodle’i keskkonnas praktikapäeviku ja praktikaaruande, võimalusel ühe kuu jooksul peale praktika lõppu.

♦ Osalen praktikaaruande kaitsmisel.

♦ Annan ÕISis tagasiside praktika ainele.