Praktikabaasi poolse juhendaja hinnang tudengile

Palun andke praktikal olnud tudengile tagaside.

SuurepäraneVäga heaHeaRahuldavKasin
Kriitiline mõtlemine
Eneseväljendus- ja suhtlemisoskus
Meeskonnatöö oskus
Aja planeerimise oskus
Probleemi lahendamise oskus
SuurepäraneVäga heaHeaRahuldavKasin
Erialase terminoloogia tundmine
Spetsiifilised erialased teadmised
Arvuti/tarkvara kasutamise oskused
SuurepäraneVäga heaHeaRahuldavKasin
Algatusvõime
Vastutus
Õppimis- ja analüüsivõime
Täpsus
Kohusetundlikkus