Praktika molekulaar- ja rakubioloogia instituudi tudengitele

Praktika ajal

♦ Jälgin, et täidan kirja pandud ja kokku lepitud eesmärke ja püstitatud ülesandeid. 

 Leian lahendused tekkinud probleemidele ja küsimustele.

 Küsin praktikabaasi poolselt juhendajalt jooksvat konstruktiivset tagasisidet oma tegevustele.

 Olen motiveeritud, avatud ja näitan üles õppimistahet.

 Analüüsin oma tegevusi praktika käigus.

 Käitun heaperemehelikult minu hoolde usaldatud vahendite ja varaga.

 Pean kinni konfidentsiaalsusnõuetest.

♦ Praktika ajakava muudatuse korral (jään haigeks, midagi tuleb vahele õppetöös või isiklikus elus) informeerin sellest koheselt praktikabaasi poolset juhendajat ning lepin kokku, kuidas edasi talitame.