Toitumist ja toitu käsitlev tõenduspõhine e-täiendusõppe koolitus tervishoiutöötajatele

1. Toitumis- ja liikumissoovitused. Toitumisalaste soovituste tõenduspõhisuse hindamine (ARTK.TK.016)

Toimumise aeg: 08.02.–04.06.2019

Õppejõud: Kristel Ehala-Aleksejev, Mihkel Zilmer, Sirje Vaask, Tagli Pitsi, Eve Unt, Vahur Ööpik, Hanna-Liis Lepp, Marje Oona

Sihtgrupp: kõik tervishoiutöötajad, kes tegelevad toitumisalase nõustamisega

Kursuse maht: 45 täienduspunkti

Kursuse hind: 190 eurot

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Eesti toitumis- ja liikumissoovitused, nende koostamise põhimõtted,  tasakaalustatud toitumise alused;
  • põhilised toidugrupid ning makro- ja mikrotoitainete tähtsus tervisele;
  • erinevate toitainete defitsiitide tunnused ja nende võimalikud põhjused;
  • kehaline aktiivsus ja toitumine;
  • toitumisalase informatsiooni otsimine ja kriitiline hindamine.

Kursusel osalemine eeldab vähemalt 2-päevase dieedi pidamist ja selle jooksul toitumispäeviku ja enesetunde päeviku pidamist. Dieedid jagatakse loosi teel. Kui dieet mingil põhjusel ei sobi, on võimalik seda kokkuleppel õppejõuga muuta.

Registreerumine:  lõppenud

E-kursus: https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=3319