Toitumist ja toitu käsitlev tõenduspõhine e-täiendusõppe koolitus tervishoiutöötajatele

6. Toitumise ealised eripärad ja toitumuse hindamise meetodid (ARTK.TK.018)

Toimumise aeg: 2019 ei toimu

Õppejõud: Kristel Ehala-Aleksejev, Mihkel Zilmer, Inga Villa, Eve Unt, Heli Grünberg, Marge Mahla, Mai Maser, Hanna-Liis Lepp

Sihtgrupp: kõik tervishoiutöötajad, kes tegelevad toitumisalase nõustamisega

Toimumise viis: e-koolitus ja auditoorne seminar Tartus

Kursuse maht: 35 täienduspunkti

Kursuse hind: 190 eurot

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • erinevad toitumuse hindamismeetodid ja antropomeetriliste mõõtmiste läbiviimine;
  • vastsündinu, imiku, väikelapse, teismelise, raseda, imetava ema ja eaka toitumise eripärad,  toitumissoovitused erinevas eas inimestele;
  • toitumuse ja toitumiskäitumise anamneesi koostamine, erinevate analüüside ja uuringute roll toitumuse hindamisel. 

Registreerumine:  lõppenud

E-kursus: https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=3321