Toitumist ja toitu käsitlev tõenduspõhine e-täiendusõppe koolitus tervishoiutöötajatele

Avaleht

kaksiklogo_vertikaal_varviline.jpg

Koolituse tutvustus

Toitumine on teema, mille kohta leiab tohutul hulgal erinevaid arvamusi ja nõuandeid – sageli vastakaid, mõnikord kahjulikkegi. Tervishoiutöötajad teavad, et nende patsientidel on sageli toitumisega seotud küsimusi, probleeme, arusaamasid ja hoiakuid. Tervishoiutöötajatelt  soovitakse küsimustele vastuseid ja probleemidele lahendusi.

Selleks, et toitumise alane nõustamine rajaneks võimalikult kindlal tõenduspõhisel alusel, on Tartu Ülikooli arstiteaduskond koostöös Tervise Arengu Instituudiga ning Euroopa Sotsiaalfondi toetusel töötanud välja toitumise ja toidu teemalised e-kursused tervishoiutöötajatele. Kursuste väljatöötamisel osalesid Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ja kehakultuuriteaduskonna, EV Maaeluministeeriumi, Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Tartu Tervishoiukõrgkooli õppejõud, mitmete erialade arstid, pereõed, eriõed ja TÜ haridustehnoloogid – kokku 37 inimest.

Sihtrühm

Kursused on mõeldud kõigile tervishoiutöötajatele (arstidele, õdedele, ämmaemandatele), kes tegelevad toitumise alase nõustamisega või tunnevad nende teemade vastu huvi ja soovivad täiendada oma vastavaid teadmisi.

Ajakava

Kokku on välja töötatud kuus erinevat kursust, mis 2018. aastal toimuvad järgmise ajakava alusel:

  1. 08.02.–04.06.2019: Toitumis- ja liikumissoovitused. Toitumisalaste soovituste tõenduspõhisuse hindamine
  2. 12.02.–20.05.2019: Toitumise seos haigustega ja toitumisalased ravijuhendid (osa I)
  3. Toidu koostis, märgistus ja -ohutus (2019 ei toimu)
  4. 27.08.–15.12.2019: Toitumise analüüs. Enesepiiratud toitumine, erinevad dieedid ja nende tõenduspõhisus
  5. 10.09.–15.12.2019: Toitumise seos haigustega ja toitumisalased ravijuhendid (osa II)
  6. Toitumise ealised eripärad ja toitumuse hindamise meetodid (2019 ei toimu)

Kursused on koostatud sel viisil, et nad täiendavad üksteist. Võite osaleda nendest vaid  ühel või mõnel kursusel,  kuid sügavamad teadmised saate, kui osalete kõigil nendel kursustel. E-kursuse läbimine nõuab osalejalt omajagu tööd ja aega, seetõttu soovitame kursuseid läbida pigem üksteise järel ning ei soovita korraga läbida rohkem kui kahte kursust.

Tehniline tugi

  • Triin Marandi, MSc, TÜ õppeosakond, Elukestva õppe keskus, õppedisainer, Triin.Marandi@ut.ee, 7376268
  • Marika Rosenthal, TÜ arstiteaduskonna täienduskeskus, infospetsialist, Marika.Rosenthal@ut.ee, 7318109