Toitumist ja toitu käsitlev tõenduspõhine e-täiendusõppe koolitus tervishoiutöötajatele

3. Toidu koostis, märgistus ja -ohutus (ARTK.TK.014)

Toimumise aeg: 2019 ei toimu

Õppejõud: Tagli Pitsi, Kairi Ringo, Katrin Lõhmus, Külli Suurvarik, Külli Johanson, Siret Dreyersdorff, Anneli Tuvike, Mati Roasto.

Sihtgrupp: kõik tervishoiutöötajad, kes tegelevad toitumisalase nõustamisega

Hind: 190 EUR

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • toidugrupid, toidu valmistamine;
 • toiduohutuse tagamise põhimõtted;
 • toitumisuuringute erinevad liigid;
 • toitumisalased teemad ja terviseväited:  energiajoogid, mahetoit, transrasvhapped,  uuendtoit;
 • toidu märgistus, toidugruppide märgistus, toidu märgistusel esitatavad väited;
 • toidulisandid;
 • GM-toit;
 • toidu saasteained;
 • lisaained, lõhna-ja maitseained;
 • toiduga kokkupuutuvad materjalid;
 • toiduhügieen ja mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid, toidu säilitamine.

Registreerumine: lõppenud

E-kursus: https://moodle.ut.ee/course/view.php?id=3317