Toitumist ja toitu käsitlev tõenduspõhine e-täiendusõppe koolitus tervishoiutöötajatele

Kuidas toimub e-kursuste läbimine?

Kursused toimuvad õpikeskkonnas Moodle. Kursused on eestikeelsed. E-kursusel osalemine ei nõua eripäraseid arvutialaseid oskuseid ega võimast arvutit. Videoloengute vaatamiseks oleks vaja kiiremat internetiühendust ning kõrvaklappe või kõlareid.

Kõigepealt tuleb teil registreeruda huvipakkuvale e-kursusele TÜ kliinilise meditsiini instituu­di täienduskeskuse kodulehel https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/taiendusope  või https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/kursustele-registreerumisvorm . Kursuse alguses saadetakse teile e-kirjaga Moodle kasutamistunnus ning parool, millega saate e-kursustele siseneda. 

E-kursuste ajakava on koostatud sellisel viisil, et kursuse läbimine oleks võimalik igapäevatöö kõrvalt ja teile sobival ajal. Iga kursus jaguneb alamooduliteks. Alamooduli läbimiseks on üldjuhul aega kas kuni 2 nädalat (selle aja jooksul arvestuslikult 5 tundi iseseisvat õpet) või kuni 4 nädalat (selle aja jooksul arvestuslikult  10 tundi iseseisvat õpet). Mõne kursuse raames toimub ka üks auditoorne seminar.

Millist tööd eeldab alamooduli läbimine?

Alamooduli jooksul tuleb vaadata videoloengut (või -loenguid), lisaks tuleb lahendada teemakohased iseseisvad ülesanded või tutvuda kirjalike materjalidega. Õppeaines  Toitumis- ja liikumissoovitused. Toitumisalaste soovituste tõenduspõhisuse hindamine tuleb pidada vähemalt 2-päevast dieeti ning täita selle aja jooksul toitumispäevikut ja enesetunde päevikut. Iga alamooduli lõpus on valikvastustega test, mida võib sooritada piiramatu arvu kordi. Alamooduli testi on arvestatud, kui soorituskorral olid kõik vastused õiged. Alamooduli edukaks lõpetamiseks peavad olema arvestatud test ning kõik alamooduli iseseisvad ülesanded. Täienduspunkte saab vastavalt läbitud alamoodulite arvule.

Kõigi e-kursuste alguses on  sissejuhatav alamoodul, mille on koostanud  professor Mihkel Zilmer ja dr Kristel Ehala-Aleksejev. Kui olete sissejuhatava alamooduli juba ühe kursuse juures läbinud, siis edaspidi seda enam läbida vaja ei ole.