Sotsiaalse ettevõtluse silmaring

Käesoleva teema eesmärgiks on tutvuda sotsiaalse ettevõtluse ajalooga ning hetkeolukorraga. Selleks kasuta omal valikul otsingumootoreid (nt Google ja Bing) ning veebilehti iseseisvaks informatsiooni hankimiseks, et lahendada ristsõna vormis teine test. Seejärel loe ka lühikokkuvõtet Eesti sotsiaalsetele ettevõtetele suunatud toetustest. Antud teema läbimiseks kulub ligikaudu kolm tundi.

CommuniCare on üks vähestest sotsiaalsetest ettevõtetest, mille kliendiks on eksklusiivselt hooldekodud. Nad on saanud rahastust näiteks Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist, mis annab muuhulgas välja vabaühenduste arenguhüppe toetusi.


Mõned sotsiaalsetele ettevõtetele suunatud toetused Eestis

toetused

1) Aktiivsete Kodanike Fond Eestis (ACF) (info allikas: https://acf.ee/programmist)

"ACF-i eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja kodanikuaktiivsust ning suurendada haavatavate rühmade mõjujõudu. Aastatel 2019–2023 on Eesti kodanikuühendustel võimalik avalike projektikonkursside ja muude meetmete kaudu taotleda toetusi kokku 3,3 miljoni euro ulatuses."

Mis valdkondi toetatakse?

 • demokraatia, kodanikuaktiivsus, hea valitsemistava ja läbipaistvus
 • inimõiguste ja võrdse kohtlemise tagamine; rassil või etnilisel päritolul, usul või maailmavaatel, sool, puudel, vanusel, seksuaalsel sättumusel või sooidentiteedil põhineva diskrimineerimise vastane võitlus
 • sotsiaalne õiglus ja haavatavate rühmade kaasatus
 • sooline võrdõiguslikkus ja sooline vägivald
 • keskkond ja kliimamuutused

 

2) Heateo Sihtasutus (info allikas: https://heategu.ee/)

"Aitame järgmise kolme aastaga käivitada ja kasvatada suureks 4 kuni 6 mõjusat algatust. Lisaks rahale panustame algatustesse oma meeskonna ja ekspertide teadmisi ja aega."

Fondi maht 500 000€ kolmeks aastaks ning toetatakse 4-6 mõjusat algatust.

Otsitakse algatusi:

 • mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas
 • mille mõju on võimalik mõõta
 • mille taga on tugev meeskond
 • millel on idee toimivast rahastusmudelist

 

3) EAS (info allikas: https://www.eas.ee/teenused/?eas=42)

"EASis viime sind sinu eesmärkidele ja unistustele lähemale. Me pakume lisaks erinevatele toetustele ka nõustamisteenuseid ning praktilisi koolitusi ja töötubasid oma valdkonna tippude poolt. Lisaks aitavad meie ekspordinõustajad sul edukalt ka välisturgudele jõuda. Uuri meie teenuseid lähemalt ja küsi vajadusel lisainfot! Oleme sinu jaoks olemas."

EASi toetuste valdkonnad:

 • COVID-19
 • Eksport
 • Ettevõtte areng
 • Loomemajandus
 • Tööstuse digitaliseerimine
 • Tootearendus ja disain
 • Turism
 • Välisinvesteeringud

 

Loomulikult on rahastusvõimalusi veel hulgi. Uuri, mida pakuvad ka erinevad inkubaatorid, fondid ning investorid!