Konfliktide lahendamine ja efektiivne meeskonnatöö

Käesoleva teema eesmärgiks on õpetada meeskonnasiseste konfliktide lahendamist ning tutvustada efektiivse juhtimise ja meeskonnatöö põhiprintsiipi "äärmuslik omand". Selleks tööta esmalt läbi õppematerjalid "Konfliktide lahendusstiilid" ja "Efektiivne meeskonnatöö" ja läbi ristsõna vormis I test. Seejärel kuula endise Navy SEAL ohvitseri Jocko Willinki TEDx loengut ning läbi II test, mis on vabas vormis 1300-1500 tähemärgiline analüüs kuulatu kohta. Tee tekstide lugemisel ja video läbitöötamisel märkmeid ning vajadusel tutvu materjalidega uuesti. Antud teema läbimiseks kulub ligikaudu kuus tundi.

CommuniCare'i asutajaliikmeteks on neli Tartu Ülikooli majandusteaduskonna tudengit. Iseenesest mõistetevalt tuleb neilgi vahel ette konflikte. Probleemide tekkimisel on oluline avatud suhtlus ning murede või ebakõlade selge sõnastamine. Kõige halvem asi konfliktisituatsioonis on endasse sulgumine ning kaaslaste ignoreerimine. Igal CommuniCare'i meeskonnaliikmel on küll oma kindel roll, kuid kõik on alati varmad teiste arvamusi ning ideid kuulama.

Konfliktide lahendusstiilid165 KB
Efektiivne meeskonnatöö1.38 MB

Äärmuslik omand

Loengut vaadates pane tähele, miks kirjeldatud olukord kiiresti eskaleerus, ning kuidas jaguneb vastutus Navy SEALide hulgas.