Ideaalne äriplaan

Käesoleva teema eesmärgiks on anda ülevaade hästi struktureeritud äriplaanist ning õpetada selle koostamist ja rakendamist ettevõtte loomisel ning juhtimisel. Selleks kuula esmalt graafilist äriplaani koostamise õpetust, seejärel George Koukise TEDx loengut äriplaani mõttekusest, ning pärast seda läbi neljas test. Video läbitöötamisel vasta kõigile kontrollküsimustele, tee märkmeid ning vajadusel vaata uuesti. Antud teema läbimiseks kuulub ligikaudu kuus tundi.

CommuniCare'i äriplaani keskseks osaks on pidev koostöö teiste ettevõtete ja liikumistega. Kuigi sotsiaalsed ettevõtted peavad konventsionaalsetele ettevõtetele sarnaselt kasumlikud olema, tuleks meeles pidada, et tegutsetakse hea eesmärgi nimel. Selle eesmärgini jõuab sageli kiiremini just teistega koostööd tehes.

Videot vaadates on soovituslik märksõnade abil kõik äriplaani osad kirja panna.
Loengut vaadates pane tähele, millised on hea juhi omadused ning mispärast mõned ettevõtted kunagi edukaks ei saa.