Kuidas lahendada sotsiaalne probleem?

Igal küsimusel on üks või mitu õiget vastust ning katseid on piiramatu arv. Positiivse soorituse lävend on 80%. Jõudu tööle!

Küsimuste arv:8
Lubatud katseid:Piiramatult
Avatud:alati
Lävend:80 %
Tagasi liikumine:lubatud