Kokkuvõte ja materjalid

Teema 1

Sotsiaalse ettevõtte eesmärgiks on lahendada läbi äritegevuse ühiskonnas esinevaid probleeme ja selle jaoks on esmatähtis jätkusuutliku ärimudeli loomine. Olulisteks eesmärkideks on ettevõtte poolt loodava mõju maksimeerimine ning lojaalse kliendibaasi tekitamine. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku kaudu on algatustel võimalik kontakteeruda võimalike investoritega ning saada abi juriidilise keha loomisel.

Teema 2

Sotsiaalsed ettevõtted on ühiskonnas pigem tuntud kui heategevusfondid ning kasumit mitte teenivad mikroettevõtted. Viimasel ajal on aga negatiivne eelarvamus kasumlike sotsiaalsete ettevõtete kohta muutumas. Tänu sellele on ühiskondlikku kasu loovad algatused saanud rohkem rahastust nii erainvestoritelt kui ka erinevatelt fondidelt, millest mitmed tegutsevad ka Eestis.

Teema 3

Sageli on sotsiaalsete ettevõtete fookuses probleemist tingitud tagajärgede leevendamine, kuid kõige efektiivsem tegutsemisviis on just probleemi enda ennetav lahendamine. Defineerides algprobleemi, on võimalik leida kõige jätkusuutlikum viis seda lahendada ning sel moel ettevõtte strateegia paika panna.

Teema 4

Äriplaan on otsekui ettevõtte CV. See dokument on mõeldud peamiselt just neile, kes on väljaspool ettevõtet, kuid tahavad selle kohta rohkem teada saada. Eesmärk on anda ülevaade sellest, millega ettevõte tegeleb, miks see vajalik on ning kuidas see raha teenima hakkab. Tähtis on välja tuua ka meeskonna tugevused ning ambitsioonid tulevikuks.

Teema 5

Turundus ettevõttes jaguneb kaheks osaks - teavitustegevus ja müük. Läbi teavitustegevuse on ettevõttel võimalik enda jälgijaid kursis hoida ning kliendibaasi suurendada. Müügitegevusel tuleb turundada teenust või kaupa võimalikult atraktiivselt, et inimesed sooviksid oma raskelt teenitud raha just selle peale kulutada. Sotsiaalse ettevõtte turundamisel on oluline rääkida oma loost ning lahendatavast probleemist ja luua inimesi kõnetav bränd. Turunduse peale raha kulutamine pole kunagi raisatud raha, sest see aitab ettevõttel kasvada ning tuntust koguda.

Teema 6

Konflikte tuleb ette igas meeskonnas, seega nende lahendamine on oluline osa ettevõtte juhtimisest. Peamine tööriist on "äärmusliku omandi" kontseptsioon, mis tähendab üksikisiku poolset vastutuse võtmist igas situatsioonis. Sageli on lahenduste leidmisel takistuseks inimese ego ja kui midagi valesti läheb, üritatakse süü teiste kaela ajada. Tuleb analüüsida, mida sa ise teisiti teha oleksid saanud ning enda käitumist edaspidi korrigeerida. Läbi pideva suhtluse ning teiste ideede kuulamise on võimalik luua töökeskkond, mis sobib kõigile.


Teaduslikud tekstid ja muud kirjutised sotsiaalse ettevõtluse kohta (vabatahtlikud ja pole kursuse läbimiseks tarvilikud)

materjalid