Varia

Kategooria veebilehestike arv - 120.
MOOC "Auditing environmental impacts of infrastructure" learning materials
Autor: Riigikontroll
Viimati muudetud: 04.07.2022
MOOC "Introduction to environmental auditing in the public sector" learning materials
Autor: Riigikontroll
Viimati muudetud: 04.07.2022
The Tartu Conference provides a venue for presenting and discussing results of academic research focusing on politics and societies of Eastern Europe and Eurasia. The Tartu Conference is organized by the Centre for Eurasian and Russian Studies at the University of Tartu, Estonia.
Autor: University of Tartu
Viimati muudetud: 24.11.2022
Plagiaat, viitamise üldised reeglid
Autor: Kärt Miil
Viimati muudetud: 22.09.2022
Kursuse eesmärkideks on: tutvustada kasutajatele internetis kättesaadavaid kvaliteetseid inforessursse; anda teadmisi ja praktilisi oskusi uurimistööks vajaliku informatsiooni otsimiseks; anda oskused infoallikate kriitiliseks hindamiseks ja plagiaadi vältimiseks. Infopädevuse kursus on mõeldud algajale infootsijale. Kõigile avatud kursus on koostatud selliselt, et süstemaatilise infootsingu oskuste omandamine oleks jõukohane igaühele. Eelteadmised infootsingust ei ole vajalikud.
Autor: Signe Bachmann, Kadi Kass, Kärt Miil, Lilian Neerut, Vilve Seiler
Viimati muudetud: 22.09.2022
Research data management
Autor: Tiiu Tarkpea, Lilian Neerut
Viimati muudetud: 26.03.2015
Ülevade TÜ raamatukogus kättesaadavatest e-ajakirjadest, e-raamatutest ja teadustöödest.
Autor: Kärt Miil
Viimati muudetud: 22.09.2022
Conference theme: Chemistry Education for Responsible Citizenship and Employability
Autor: Miia Rannikmäe
Viimati muudetud: 04.07.2022
Andmebaasi tutvustus
Autor: Signe Bachmann
Viimati muudetud: 05.03.2015
Prooviversioon
Autor: Raivo Valk
Viimati muudetud: 27.01.2015

Lehed