Varia

Kategooria veebilehestike arv - 112.
Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli ning Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli koduleht.
Autor: Kaija Rumm
Viimati muudetud: 28.11.2022
7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants
Autor: Ivika Ostonen
Viimati muudetud: 13.11.2016
Projekti "Promoting Youth Scientific Career Awareness and it Attractiveness through Multi-stakeholder Cooperation" veebilehestik
Autor: Miia Rannikmäe
Viimati muudetud: 01.07.2022
Tartu Ülikooli Maapõueressursside arenduskeskus (MAREK) on partner maapõue ressursside säästliku kasutamise teadmiste arendamisel ja strateegilisel planeerimisel ning rakenduslike küsimuste lahendamisel. Pakume geofüüsikaliste (georadar, elektromeetria, magnetomeetria, seismika) ja petrofüüsikaliste uuringute läbi viimist, maavarade uuringuid, pinnase ja kivimproovide kvalitatiivset ja kvantitatiivset mineraalse koostise, põhi- ja jälgelementide analüüsi, kivimite-mineraalide ning fossiilileidude määramist, põhjavee kvaliteedi ja dünaamika uuringuid, hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimist ning keskkonnaekspertiise ja tegevuste sotsiaal-majanduslike mõjude analüüsi. Pakume konsultatsioone ja analüüsi- ning uuringuvõimalusi üksiku probleemi või laiema probleemideringi lahendamiseks Eestis ja väljaspool.
Autor: Katrin Lasberg
Viimati muudetud: 25.11.2022
MOOC "Auditing environmental impacts of infrastructure" learning materials
Autor: Riigikontroll
Viimati muudetud: 04.07.2022
MOOC "Introduction to environmental auditing in the public sector" learning materials
Autor: Riigikontroll
Viimati muudetud: 04.07.2022
The Tartu Conference provides a venue for presenting and discussing results of academic research focusing on politics and societies of Eastern Europe and Eurasia. The Tartu Conference is organized by the Centre for Eurasian and Russian Studies at the University of Tartu, Estonia.
Autor: University of Tartu
Viimati muudetud: 15.11.2023
Plagiaat, viitamise üldised reeglid
Autor: Kärt Miil
Viimati muudetud: 22.09.2022
Kursuse eesmärkideks on: tutvustada kasutajatele internetis kättesaadavaid kvaliteetseid inforessursse; anda teadmisi ja praktilisi oskusi uurimistööks vajaliku informatsiooni otsimiseks; anda oskused infoallikate kriitiliseks hindamiseks ja plagiaadi vältimiseks. Infopädevuse kursus on mõeldud algajale infootsijale. Kõigile avatud kursus on koostatud selliselt, et süstemaatilise infootsingu oskuste omandamine oleks jõukohane igaühele. Eelteadmised infootsingust ei ole vajalikud.
Autor: Signe Bachmann, Kadi Kass, Kärt Miil, Lilian Neerut, Vilve Seiler
Viimati muudetud: 22.09.2022
Research data management
Autor: Tiiu Tarkpea, Lilian Neerut
Viimati muudetud: 26.03.2015

Lehed