Varia

Kategooria veebilehestike arv - 123.
Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli ning Keeleteaduse, filosoofia ja semiootika doktorikooli koduleht.
Autor: Kaija Rumm
Viimati muudetud: 10.08.2016
7th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants
Autor: Ivika Ostonen
Viimati muudetud: 13.11.2016
Võistlus "Ehe Eesti - Eesti ettevõttele eesti nimi"
Autor: Tiia Margus
Viimati muudetud: 11.03.2016
2016. szeptember 22−23-án a Tartui Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Tallinni Magyar Intézet konferenciát rendez a Magyar Fordítóházban megrendezett magyar−észt műfordítói szeminárium tízéves évfordulója alkalmából a Tartui Egyetemen.
Autor: Boglárka Janurik
Viimati muudetud: 09.01.2020
Projekti "Promoting Youth Scientific Career Awareness and it Attractiveness through Multi-stakeholder Cooperation" veebilehestik
Autor: Miia Rannikmäe
Viimati muudetud: 21.12.2015
Tartu Ülikooli Maapõueressursside arenduskeskus (MAREK) on partner maapõue ressursside säästliku kasutamise teadmiste arendamisel ja strateegilisel planeerimisel ning rakenduslike küsimuste lahendamisel. Pakume geofüüsikaliste (georadar, elektromeetria, magnetomeetria, seismika) ja petrofüüsikaliste uuringute läbi viimist, maavarade uuringuid, pinnase ja kivimproovide kvalitatiivset ja kvantitatiivset mineraalse koostise, põhi- ja jälgelementide analüüsi, kivimite-mineraalide ning fossiilileidude määramist, põhjavee kvaliteedi ja dünaamika uuringuid, hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimist ning keskkonnaekspertiise ja tegevuste sotsiaal-majanduslike mõjude analüüsi. Pakume konsultatsioone ja analüüsi- ning uuringuvõimalusi üksiku probleemi või laiema probleemideringi lahendamiseks Eestis ja väljaspool.
Autor: Katrin Lasberg
Viimati muudetud: 27.01.2016
MOOC "Auditing environmental impacts of infrastructure" learning materials
Autor: Riigikontroll
Viimati muudetud: 14.02.2020
MOOC "Introduction to environmental auditing in the public sector" learning materials
Autor: Riigikontroll
Viimati muudetud: 14.02.2020
The Tartu Conference provides a venue for presenting and discussing results of academic research focusing on politics and societies of Russia and Eastern Europe. The Tartu Conference is organized by the Centre for EU-Russia Studies at the University of Tartu, Estonia.
Autor: University of Tartu
Viimati muudetud: 02.01.2020
Plagiaat, viitamise üldised reeglid
Autor: Kärt Miil
Viimati muudetud: 14.09.2015

Lehed