Varia

Kategooria veebilehestike arv - 134.
Eesti Looduse Mõttekoda
Autor: Eesti Looduse Mõttekoda
Viimati muudetud: 25.05.2021
NoRSA-ESPON Conference 2021 will take place on 13-14 October in Pärnu, Estonia.
Viimati muudetud: 03.06.2021
OCSEAN brings together leading researchers from the humanities and sciences and combines the resources of multiple laboratories to tackle questions that can only be addressed with this extensive network of cooperation.
Viimati muudetud: 27.04.2021
Jean Monnet Module "Neighbourhood Enlargement and Regionalism in Europe"
Autor: Stefano Braghiroli, Anna Beitane
Viimati muudetud: 12.07.2021
Metoodilised juhendid e-õppeks
Autor: Elukestva õppe keskus
Viimati muudetud: 16.09.2020
Autor: Monika Tasa, Kaija Rinken
Viimati muudetud: 09.12.2020
Autor: Marko Ojakivi
Viimati muudetud: 30.04.2021
Autor: Aune Valk
Viimati muudetud: 30.04.2021
Projekti tegevused keskenduvad Liikuma Kutsuva Kooli programmi arendamisele ja rakendamisele. Projekti otsene eesmärk on initsieerida ja toetada muutusi koolikultuuris üle Eesti, mis võimaldavad liikumisaktiivsusel kujuneda koolipäeva loomulikuks osaks programmi Liikuma Kutsuv Kool (LKK) põhimõtete arendamise, levitamise ja rakendamise abil ning tagada LKK tegevuste jätkusuutlikkus ning kättesaadavus. Liikumissõbralik koolikultuur loob võimalused liikumiseks kogu koolipäeva jooksul, rakendades LKK põhimõtteid aktiivse koolitee, aktiivsete ainetundide, aktiivsete vahetundide, liikumisõpetuse ja liikumist toetava koolikeskkonna ning kogu koolipere kaasamise kaudu. Pikaajaline eesmärk on tervena elatud aastate ja eeldatava eluea tõus Eesti elanikkonnas ning ebavõrdsuse vähendamine tervises suurendades liikumisaktiivsust toetavate valikute kättesaadavust laste ja noorte hulgas.
Autor: Liikumislabor
Viimati muudetud: 31.03.2020

Lehed