Varia

Kategooria veebilehestike arv - 132.
Jean Monnet Module "Neighbourhood Enlargement and Regionalism in Europe"
Autor: Stefano Braghiroli, Anna Beitane
Viimati muudetud: 26.10.2020
Metoodilised juhendid e-õppeks
Autor: Elukestva õppe keskus
Viimati muudetud: 16.09.2020
Autor: Monika Tasa, Kaija Rinken
Viimati muudetud: 17.08.2020
Autor: Marko Ojakivi
Viimati muudetud: 17.03.2020
Autor: Aune Valk
Viimati muudetud: 16.03.2020
Projekti tegevused keskenduvad Liikuma Kutsuva Kooli programmi arendamisele ja rakendamisele. Projekti otsene eesmärk on initsieerida ja toetada muutusi koolikultuuris üle Eesti, mis võimaldavad liikumisaktiivsusel kujuneda koolipäeva loomulikuks osaks programmi Liikuma Kutsuv Kool (LKK) põhimõtete arendamise, levitamise ja rakendamise abil ning tagada LKK tegevuste jätkusuutlikkus ning kättesaadavus. Liikumissõbralik koolikultuur loob võimalused liikumiseks kogu koolipäeva jooksul, rakendades LKK põhimõtteid aktiivse koolitee, aktiivsete ainetundide, aktiivsete vahetundide, liikumisõpetuse ja liikumist toetava koolikeskkonna ning kogu koolipere kaasamise kaudu. Pikaajaline eesmärk on tervena elatud aastate ja eeldatava eluea tõus Eesti elanikkonnas ning ebavõrdsuse vähendamine tervises suurendades liikumisaktiivsust toetavate valikute kättesaadavust laste ja noorte hulgas.
Autor: Liikumislabor
Viimati muudetud: 31.03.2020
Soovime tagada, et ülikoolilõpetajate üldoskuste hulka kuulub ka digipädevus. Pole kahtlust, et see parandab enamike vilistlaste toimetulekut nii erialases tegevuses kui infoühiskonna liikmena. Käesolev lehestik toetab digipädevuse integreerimist TÜ õppekavadesse.
Autor: Tanel Mällo
Viimati muudetud: 12.06.2020
Autor: Margus Pedaste
Viimati muudetud: 03.06.2020
22nd European Congress of Lepiopterology: dates, venue, registration, abstract, payment, programme
Autor: Toomas Tammaru
Viimati muudetud: 05.02.2020
MATER is a consortium of 10 high-profile universities and companies with outstanding expertise in female reproductive genomics and medicine, located in Estonia, Finland, Belgium, Sweden, Spain, Poland and Italy. The aim of the MATER consortium is to train a new generation of 14 creative, entrepreneurial, innovative and ethically sensitive early-stage researchers (ESRs) in the field of female reproductive care through a European Joint Doctoral Programme. The project is funded by the Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network within the Horizon 2020 Programme of the European Commission.
Autor: Institute of Genomics
Viimati muudetud: 11.03.2020

Lehed