VÕISTLUSE STATUUT

 1. Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid.
 2. Võistlus kuulutatakse välja igal aastal emakeelepäeval.
 3. Eheda eesti ettevõttenime auhinda annavad välja Eesti Keelenõukogu ja Emakeele Selts. Auhind määratakse tunnustusena Eesti ettevõtjale, kelle äri- või ettevõttenimi on eestikeelne, kõlalt ja kirjapildilt eestipärane, kujundlik ja eristamisvõimeline.
 4. Ehedal eesti ettevõttenimel on oma lugu, mis kajastab nimepaneku põhjendust, nt seost ettevõtja tegevusvaldkonnaga, aja- või kultuurilooga, ettevõtja endaga vms.
 5. Võistlusel määratakse auhind neljas kategoorias:
       1) tööstusettevõte;
       2) teenindusettevõte (sh kaubandus, toitlustus, majutus);
       3) vabaühendused;
       4) aasta uustulnuk (registreeritud võistluse tähtajale eelneva aasta jooksul). 
 6. Võistluse auhinnaks on meene ja auaadress.
 7. Kandideerida saab iga tegutsev ning Eestis registreeritud ettevõte.
 8. Kandidaate võivad Eesti Keelenõukogule ja Emakeele Seltsile esitada kõik ettevõtjad ja füüsilised isikud.
 9. Kandidaate saab esitada igal aastal alates 15. märtsist kuni 15. septembrini.
 10. Kandidaadid esitatakse elektroonilises keskkonnas http://sisu.ut.ee/nimekonkurss või posti teel Emakeele Seltsi postiaadressil Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.
 11. Eheda eesti ettevõttenime võistluse laureaadid valib žürii, milles on esindatud Eesti Keelenõukogu, Emakeele Selts ning Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon.
 12. Võistluse tulemused tehakse teatavaks ja auhinnad antakse laureaatidele pidulikult üle igal aastal ettevõtjate päeval või vahetult enne seda.

Kontakt: Tiia Margus, Eesti keelenõukogu sekretär, tiia.margus@ut.ee, 56 211 096

Professor Birute Klaas-Lang, Eesti keelenõukogu esimees, birute.klaas-lang@ut.ee, 50 69 749

Professor Helle Metslang, Emakeele Seltsi esimees, helle.metslang@ut.ee, 52 25 074