Eesti mereala keskkonna ja loodusväärtuste hindamise ja seire innovaatilised lahendused

Tulemused

Aruanded

 • 2.1.1.  Methodology for spatial characterization of habitats using autonomous high-frequency in-situ observations in combination with conventional monitoring, remote sensing and model outcomes  aruanne
 • 2.1.2.  Carbon system monitoring guidelines and acidification indicator description  aruanne
 • 2.2.1.  Improved chlorophyll-a algorithm  aruanne
 • 2.2.2.  Estimating primary production from remote sensing  aruanne
 • 2.3.1. Optical remote sensing for mapping seabed habitats  aruanne
 • 2.3.2. Seabed geological inventories: acoustic profiling and sediment survey  aruanne
 • 2.4.1. Applicability of eDNA based methodology for early detection of alien (cryptic) species  aruanne
 • 2.5.1. Methodological approach to analyse the contribution of different spawning grounds to the stock recruitment of different coastal fish  aruanne
 • 2.6.1. Mapping the functioning of fish spawning areas with remote sensing  aruanne
 • 2.7.1. DNA-põhise metoodika välja töötamine ja tõhususe hindamine haugi efektiivse kudekarja suuruse seiramiseks Saaremaa rannikumeres aruanne
 • 3.1.1. Mereliste elupaigatüüpide seisundi hindamise metoodika  aruanne.pdf
 • 3.2.1. Mereliste elupaigatüüpide seisundi hindamise metoodika testimine pilootalal  aruanne
 • 3.3.1. Võõrliikide kaardistamine rahvateaduse abil  aruanne
 • 3.4.1. Koelmualade kvaliteedi hinnangud tüüpelupaikades  aruanne
 • 4.1.1. Survetegurite kumulatiivsete mõjude hindamise raamistik  aruanne.pdf 
 • 4.2.1. Veebipõhine tööriist hindamaks survetegurite kumulatiivset mõju loodusväärtustele  aruanne

Lõpparuanne

 • 4.3.1. Majanduslikult oluliste poolsiirdekalade koelmualade seisundi modelleerimine muutuvate keskkonnatingimuste ja survetegurite foonil  aruanne
 • 5.1.1. Eesti merekeskkonna seireprogrammi täiendamise ettepanek  aruanne
 • 5.2.1. Sinimajanduse arendamise asukoha valiku kriteeriumid  aruanne
 • Lõpparuanne 
logo fb

Projekti tellija

etag logo

Tellija esindajad

MEM logo
KEM logo

Projekti rahastaja

lipulogo