Eesti mereala keskkonna ja loodusväärtuste hindamise ja seire innovaatilised lahendused

Partnerid

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut

 • Georg Martin, projekti konsortsiumi juht, georg.martin@ut.ee
 • Kristina Tiivel, projektijuht, teaduskommunikatsioon, kristina.tiivel@ut.ee
 • Jonne Kotta, WP4 põhitäitja
 • Kaire Torn, WP3 põhitäitja
 • Kristjan Herkül, merepõhja elupaikade kaardistamine
 • Kiran Liversage, WP4 põhitäitja
 • Tiit Kutser, mereuuringud kaugseire meetoditega
 • Ele Vahtmäe, mereuuringud kaugseire meetoditega
 • Markus Vetemaa, noorkalade arvukuse uuringud ning otoliitide mikrokeemia, kudealade ja elupaikade uuringud
 • Mehis Rohtla, noorkalade arvukuse uuringud ning otoliitide mikrokeemia, kudealade ja elupaikade uuringud
 • Roland Svirgsden, noorkalade arvukuse uuringud ning otoliitide mikrokeemia, kudealade ja elupaikade uuringud

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi vesiviljeluse õppetool

 • Anti Vasemägi, kalade uuringud DNA-põhiste meetoditega
 • Veljo Kisand, kalade uuringud DNA-põhiste meetoditega, keskkonna DNA metoodikate väljatöötamine
 • Kristel Panksep, keskkonna DNA-põhiste meetodite väljatöötamine, teaduskommunikatsioon

Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut

 • Urmas Lips, veesamba elupaikade uuringud
 • Taavi Liblik, veesamba elupaikade uuringud
 • Silvie Lainela, merevee happelisuse indikaator
 • Inga Lips, merevee happelisuse indikaatorite uuringud

Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut

 • Tiiu Alliksaar, merepõhja geoloogilised uuringud
 • Atko Heinsalu, merepõhja geoloogilised uuringud
logo fb

Projekti tellija

etag logo

Tellija esindajad

MEM logo
KEM logo

Projekti rahastaja

lipulogo