Eesti mereala keskkonna ja loodusväärtuste hindamise ja seire innovaatilised lahendused

RITA

Valdkondliku teadus-ja arendustegevuse tugevdamise ehk riigi teadus- ja arendustegevuse toetamise programmi RITA kaudu toetab Eesti Teadusagentuur Eesti riigi vajadustest lähtuvate sotsiaal-majanduslike eesmärkidega rakendusuuringute läbiviimist.

Läbiviidavate uuringute eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste uuringute läbiviimisel.

Projekti mereRITA toetab Eesti Teadusagentuur tegevuse 1 „Strateegilise teadus- ja arendustegevuse toetamine“ alt, mille eesmärgiks on:

  • suurendada riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ja prioriteetide määramisel (suurendada riigi rolli „targa tellijana“);
  • tõsta teadus- ja arendusasutuste võimekust selliseid uuringuid läbi viia;
  • tõsta riigi võimekust uuringutest saadavaid tulemusi rakendada.
logo fb

Projekti tellija

etag logo

Tellija esindajad

MEM logo
KEM logo

Projekti rahastaja

lipulogo