Tulemused

Aruanded

4.1.1. Survetegurite kumulatiivsete mõjude hindamise raamistik  aruanne.pdf 

3.1.1. Mereliste elupaigatüüpide seisundi hindamise metoodika  aruanne.pdf