Tulemused

Aruanded

2.1.1.  Methodology for spatial characterization of habitats using autonomous high-frequency in-situ observations in combination with conventional monitoring, remote sensing and model outcomes  aruanne

2.1.2.  Carbon system monitoring guidelines and acidification indicator description  aruanne

2.2.1.  Improved chlorophyll-a algorithm  aruanne

2.2.2.  Estimating primary production from remote sensing  aruanne

2.3.1. Optical remote sensing for mapping seabed habitats  aruanne

2.3.2. Seabed geological inventories: acoustic profiling and sediment survey  aruanne

2.4.1. Applicability of eDNA based methodology for early detection of alien (cryptic) species  aruanne

2.5.1. Methodological approach to analyse the contribution of different spawning grounds to the stock recruitment of different coastal fish  aruanne

2.6.1. Mapping the functioning of fish spawning areas with remote sensing  aruanne

2.7.1. DNA-põhise metoodika välja töötamine ja tõhususe hindamine haugi efektiivse kudekarja suuruse seiramiseks Saaremaa rannikumeres aruanne

3.1.1. Mereliste elupaigatüüpide seisundi hindamise metoodika  aruanne.pdf

3.2.1. Mereliste elupaigatüüpide seisundi hindamise metoodika testimine pilootalal  aruanne

3.3.1. Võõrliikide kaardistamine rahvateaduse abil  aruanne

3.4.1. Koelmualade kvaliteedi hinnangud tüüpelupaikades  aruanne

4.1.1. Survetegurite kumulatiivsete mõjude hindamise raamistik  aruanne.pdf 

4.2.1. Veebipõhine tööriist hindamaks survetegurite kumulatiivset mõju loodusväärtustele  aruanne

4.3.1. Majanduslikult oluliste poolsiirdekalade koelmualade seisundi modelleerimine muutuvate keskkonnatingimuste ja survetegurite foonil  aruanne

5.1.1. Eesti merekeskkonna seireprogrammi täiendamise ettepanek  aruanne

5.2.1. Sinimajanduse arendamise asukoha valiku kriteeriumid  aruanne