Majutusettevõtte töökorralduse põhiprotsessid

Majutusettevõtte osakonnapõhine töökorraldus

Klassikaline osakonnapõhine jaotus keskmise suurusega majutusettevõttes on järgmine:
1) vastuvõtuosakond;
2) majapidamisosakond;
3) toitlustusosakond;
Klassikalisele kolmele osakonnale lisaks võb olla moodustatud müügiosakond.

Levinud osakonnapõhine tööjaotus suurmajutusettevõttes koos juhi tasandi ametikohtadega:

 1. vastuvõtuosakond   (vastuvõtujuht)
 2. majapidamisosakond (majapidamisjuht)
 3. köök (peakokk)
 4. restoran    (toitlustusjuht)
 5. müügi- ja  turundusosakond (müügijuht, turundusjuht, käibejuht)
 6. finantsosakond  (finantsjuht) / raamatupidamisosakond (pearaamatupidaja)
 7. hooldusosakond / haldusosakond (haldusjuht, peiansener, turvajuht)
 8. personaliosakond      (personalijuht)

Suurmajutusettevõttes on teenuse kvaliteedi tagamiseks olemas lisaks teenindajatele alati ka juhi asetäitja ehk  MOD (Manager on Duty), kes viibib hotellis või on telefoni teel saadaval, sh nädalavahetustel. Majutusettevõtte osakonnajuhtide põhitegevused ehk ühised töökohustused ametijuhendis:

 • kõrgetasemelise klienditeeninduse pakkumine sise- ja väliskliendile;
 • eelarve koostamine ja järgimine;
 • tööaja ja puhkuse arvestamine;
 • probleemküsimuste lahendamine;
 • juhtkoosolekutel osalemine;
 • sujuva infovahetusprotsessi korraldamine osakonna sees ja teiste osakondadega;
 • efektiivse ja ressursisäästliku töökorralduse tagamine;
 • meeskonnatöö soodustamine;
 • oma tegevuse eest vastutamine;
 • töövahendite ja kaupade tellimuste tegemine, inventuur;
 • oma ettevõtte ja seadusandluse tundmine.