Majutusettevõtte töökorralduse põhiprotsessid

Kasutatud allikad

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud järgmisi allikaid:

  • Ball, S., Jones, P., Kirk, D., Lockwood, A. 2003. Hospitality operations : a systems approach. London, New York: Continuum.
  • Casado, M. 2012. Housekeeping Management. 2nd ed. Hoboken (N.J.): Wiley.
  • Hayes, D.K., Ninemeier, J.D. 2004. Hotel operations management. Upper Saddle River (N.J.) : Pearson/Prentice Hall
  • The Ritz-Carlton standards for professional appearance
  • Verginis, C., Wood, R. 1999. Accommodation management : perspectives for the international hotel industry. London: Thomson Learning.