Majutusettevõtte töökorralduse põhiprotsessid

Aruandlus, planeerimine ja kontroll

Eelnevalt käsitlesime majutusettevõtte välis- ja sisekliendiga seotud tööprotsesse. Majutusettevõtte juhil tuleb lisaks tegeleda mitmete ülesannetega, mis on samuti osa töökorraldusest:

 • lepingute sõlmimine tarnijatega või nende uuendamine;
 • laotoimingud – kauba tellimine, inventuuri tegemine:
 • taara- ja jäätmemajanduse korraldamine;
 • töö- ja puhkeaja jaarvestus, puhkuste planeerimine;
 • majutusstatistika koostamine Eesti Statistikaametile;
 • majutusettevõtte majandustegevuse analüüs, statistiliste näitajate analüüs;
 • teeninduskvaliteedi kontroll, hindamine ja parendustegevuste planeerimine;
 • külastajate rahulolu uuringu läbiiimine, analüüsimine, edasise tegevuskava koostamine;
 • personali koolituste planeerimine, läbiviimine;
 • majutusettevõtte eelarve koostamine;
 • turundusplaani koostamine;
 • käibejuhtimise strateegia koostamine;
 • hooldusremondi planeerimine, tehnoloogiliste uuenduste sisseviimine jms investeeringud.

 

Uuringuankeet

Pildil: Hotellitoas ootab külastajat rahuloluuringu ankeet (Allikas: autori erakogu)

Eeltoodud loetelu ei ole lõplik, kuid annab üsna hea ülevaate, millega igapäevaselt majutusettevõttes tegeletakse.