KUIDAS VÕÕRAS KULTUURIS ELLU JÄÄDA

Tere tulemast tutvuma kultuuridevahelise suhtluse teemalise õpiobjektiga „Kuidas võõras kultuuris ellu jääda”. Õpiobjekt koosneb kaheksast teemast (vt menüüd kõrval), viiest videost ning enesekontrolliküsimustest. Teemad annavad õppijaile teoreetilise ülevaate kultuuridevahelises suhtluses arusaamatusi tekitada võivatest elementidest: viisakuskäitumine, ruumikasutus, vaikus ja ajakasutus. Videointervjuud erinevate kultuuride esindajatega aitavad õppijail teoreetilises osas esitatud probleeme näitlikustada ning aitavad vaadata eesti kultuuri teise kultuuri esindaja silmadega. Suhtlussituatsioonis pakutav teave juhib tähelepau ka keelelise ja mittekeelelise suhtluse olulisusele. Enesekontrolliküsimused aitavad õppijal aru saada, kas ta on mõistnud olulisimat teoreetilises osas ja intervjuudes. Õpiobjekti põhjalik läbimine võtab aega umbes 6-8 tundi. Õpiobjekt on osa samanimelisest täienduskoolituskursusest.

Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži anglistika osakonna dotsent Raili Marlingu videoloeng annab ülevaate kursuse eesmärkidest ning tutvustab kahte esimest teemat "Mis on kultuur?" ja "Mis on suhtlus?".

 

Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledž