Kirjandust üldiselt kognitiivse keeleteaduse kohta eesti keeles

Vainik, E. 1995. Eesti keele väliskohakäänete semantika kognitiivse grammatika vaatenurgast. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut, lk 20-36.

Vainik, E. 1992. Genereerib inimene, mitte grammatika. – Keel ja Kirjandus, nr 3–4, lk 156–160, 216–223;

H. Õim 2008. „Kognitiivne pööre“, Keel ja Kirjandus, nr 8-9, lk 617-627. Link: http://keeljakirjandus.eki.ee/617-627.pdf

Õim, H. 2006. Hargnemisi teoreetilises keeleteaduses, Teoreetiline keeleteaduse Eestis II, toim. I. Tragel ja H. Õim, Tartu ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 7, Tartu, lk 9-20.

Õim, H. 2002.  Teoreetiline keeleteadus Eestis. -- Teoreetiline keeleteadus Eestis, toim. Ilona Tragel, Tartu ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 4, Tartu, lk 11-23.

Õim, H. 1996, Teoreetiline keeleteadus ja integreeritud keeleteooria. – Keel ja Kirjandus, nr 11, lk 731–744.

Õim, H. 1990, Kognitiivse lähenemise võimalusi keeleteaduses. – Akadeemia, nr 9, lk 1818–1838;

Õim, H.; Tragel, I. (2007). Teoreetilise keeleteaduse arengust mujal ja meil XXI sajandi alguses. Keel ja Kirjandus, 2, 98 - 115

Tragel, I. 2002. Kognitiivne lingvistika mujal ja meil. -- Teoreetiline keeleteadus Eestis, toim. Ilona Tragel, Tartu ülikooli üldkeeleteaduse õppetooli toimetised 4, Tartu, lk 272-286.

Tragel, I. 2002. Kognitiivsest lingvistikast. Mida kognitiivne tähendab ja mis tal keelega pistmist on? – Oma Keel, nr 1, lk 5-11.

Tragel, I., A. Veismann, H. Õim  2000. Kognitiivse keeleteaduse konverentsist ja teoreetilise keeleteaduse arengust selle taustal. – Keel ja Kirjandus, nr 4, lk 260–268;

Tragel, I., K. Kährik, H. Õim 2004. Kaheksas kognitiivse keeleteaduse maailmakonverents. – Keel ja Kirjandus, nr 1, lk 71–74.

back forward