Õpiobjekt "Kognitiivne semantika" on loodud põhiteadmiste koondamiseks kognitiivsest semantikast. Materjal on mõeldud bakalaureuseastme üliõpilastele, kuid seda saavad kasutada ka magistrastme üliõpilased, kes ei ole läbinud tähendusõpetuse kursust bakalaureuseastmes. Kognitiivsest semantikast on juttu mitmes Tartu Ülikooli eesti ja soome-ugri keeleteaduse õppekava aines (nt sissejuhatus keeleteadusesse, keeleuurimise meetodid, funktsionaalsed lähenemised keeleteaduses). Siinse õpiobjekti eesmärgiks on pakkuda tuge põhiteadmistes, mida igal konkreetsel ainekursusel on võimalik täiendada. Õpiobjekt on jaotatud neljaks põhiteemaks:

  • kognitiivse semantika põhiprintsiibid
  • metafoor ja metonüümia
  • skeemkujutlus
  • sõnatähendus kui radiaalne kategooria

Põhiteemadele eelnevad sissejuhatus ja meeldetuletus. Sissejuhatus on soovitatav igal juhul läbida. Meeldetuletuse osa aitab meelde tuletada kognitiivse keeleteaduse, mille osaks on kognitiivne semantika, põhialused. Neil, kel varem pole kokkupuudet kognitiivse keeleteadusega olnud, aitab see ennast teemaga kurssi viia. Võimalik on sellest osast läbida ka ainult test, mis näitab, kui hästi kognitiivse keeleteaduse põhiolemust tuntakse. Teemad on soovitatav läbida nende loomulikus järjekorras, kuna järgnev osa viitab enamasti eelneva(te)le. Samuti annab õpiobjekt viiteid suurema huvi korral edasilugemiseks.

Head õppimist!

Ann Veismann
TÜ üldkeeleteadus teadur
ann.veismann@ut.ee

Oktoober 2013

forward