3.4. Crown-down tehnika

Crown-down tehnikas teostatakse instrumenteerimine suuremast instrumendist väiksemani.

Kasutatakse nii näpuinstrumentide kui nikkeltitaanist roteeruvate instrumentide puhul, et vähendada instrumentide pingeid kanalis. Oluline on jälgida preparatsiooni ja instrumentide ohutusnõudeid.

Juurekanali preparatsiooni alustatakse instrumendiga, mis on suurima tipudiameetriga või koonilisusega. Instrument prepareerib kanalit koronaalosas. Järgnev kasutatav instrument on koonilisuselt või tipudiameetrilt väiksem ning töötab veidi apikaalsemal jne. Sellisel meetodil töötab vaid väike osa instrumendist ja preparatsioon on ohutum.

Kuna seda tehnikat kasutatakse põhiliselt roteeruvate nikkeltitaanist instrumente kasutades, siis täpsem ülevaade sellest tehnikast on antud õpiobjektis "Hammaste juurekanalite preparatsioon nikkeltitaanist instrumente kasutades".

Pildil on skemaatiliselt kujutatud crown-down preparatsioonimeetodi põhimõte. Koronaalne kolmandik kujundatakse esmaselt suure koonilisusega instrumendiga. Keskmise kolmandiku kujundamisel kasutatakse vähem koonilisemat instrumenti ning tipukolmandik viimistletakse viimasena. Preparatsiooni käigus ei suruta infitseerunud kude üle juuretipu, prepareerivast instrumendist töötab vaid väike osa ning juurekanali kujundamine on ohutum.

back forward